Gün

Saat

Dakika

Saniye
Bilimsel Program
KONGRE ANA TARTIŞMA KONULARI
  • Servikal kanser eradikasyonu (HPV testleri, aşılar ve diğerleri)
  • Jinekolojik onkolojide zaman içinde değişen standartlar
  • Over kanseri yönetiminde yeni medikal tedavi uygulamaları (Bevasizumab, Parp inhibitörleri, immunoterapi ajanları)
  • Jinekolojik onkolojide endoskopik cerrahi uygulamaları (robot yardımlı laparoskopik cerrahi ve yeni teknolojiler)
  • Cerrahi uygulamalarda yeni standartlar (antikoagulanlar, hemostatik ajanlar ve analjezikler)
  • Genetik danışmanlık ve gen testlerinin güncel uygulamalardaki rolü