Gün

Saat

Dakika

Saniye
Davet

Değerli Meslektaşlarımız,

Geçen yıl pandemi nedeni ile ertelediğimiz ikinci Uluslararası / 17. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi’ni 18 - 21 Kasım 2021’de İstanbul’da sizlerin destek ve katkıları ile gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Seksen üç milyonu aşan nüfusumuz içerisinde camiamız her geçen gün güçlenmekte ve Türkiye kadın sağlığına katkıda bulunmaktadır. Sağlık Bakanlığı tarafından jinekolojik onkolojinin bir bilim dalı olarak tanımlanmasından sonra, ülkemizde jinekolojik onkolog sayısı 250’nin üzerine çıkmıştır. Bu durum bizi daha da güçlendirmiş ve aynı zamanda camiamıza önemli sorumluluklar yüklemiştir. Bu sorumluluğun en önemlilerinden biri, dayanışma içinde çalışarak bilgi birikim ve deneyimlerimizi en üst düzeyde tutmaktır.

Bu amaç doğrultusunda derneğimiz kurulduğu yıldan beri gelişmeleri takip etmek, tartışmak ve deneyimlerimizi paylaşmak amacı ile toplantılar ve kongreler düzenledi. Geçtiğimiz yıl 17. kongremizi bu yıla erteledik ve bunun yerine pek çoğu uluslararası olan webinarlar düzenledik. Bu online toplantılara dünyanın hemen her tarafından azımsanmayacak sayılarda katılımcıların olması bizleri memnun etmiştir.

Geçen yıl ertelediğimiz kongremizi bu yıl gelişecek pandemi şartlarına bağlı olarak yüz yüze, hibrid veya online olarak gerçekleştireceğiz. Amacımız yüz yüze kongre yapmak olacaktır. Her durumda bizlere ve hastalarımıza yararlı olacak ve her açıdan standartları yüksek bir toplantı düzenlemek için tüm gayretler gösterilecektir.

Kongremizde ana konular yanında seçili konular geniş gruplu paneller ile tartışılacak ve bu tartışmalara uluslararası konuşmacıların katılımı sağlanacaktır. Ayrıca ana konular içinde klinik çalışmalara ve cerrahi uygulamalara yer verilecek ve tüm meslektaşlarımız çalışma ve uygulamalarını sunma imkanı bulacaktır. İlave olarak genç jinekolog onkologlar platformunda paneller düzenlenecek ve seçilmiş konular ile birlikte mesleki uygulama zorlukları tartışılacaktır.

Farklı, geniş katılımlı ve verimli bir kongrede buluşmak dileği ile...

Saygılarımla,

Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği adına
Dr. Fuat Demirkıran